La visiˇ, neix o es fa?  
   
Es considera visió infantil i en procés de desenvolupament, des de els 0 fins als 4-5 anys.

A nivell estructural, i en comparació amb la resta del cos, es pot considerar que els ulls estàn bastant desenvolupats en el moment de néixer, encara i així la FÓVEA
( zona de màxima nitidesa  en la retina: part interna de l’ull  ) no finalitza el seu densvolupament fins els 4-6 mesos.

A nivell funcional, és la mateixa LLUM la que provoca el desenvolupament, per tant, si al nen/a se li priva d’aquesta llum, es pot interrompre aquest desenvolupament i provocar seqüeles en la visió.

El  REFLEXE PUPILAR ( moviment de tancar i obrir la pupila ), ja hi és en el moment de néixer, peró no arriba a valors normals fins els 4 mesos.

La SENSIBILITAT CROMÀTICA ( els colors ), també existeix en el naixement tenint en compte que sols  per colors molt intensos; aconssegueix valors estables als 4-6 mesos.

La AGUDESA VISUAL ( el que el nen/a pot veure ) es quasi nula al néixer i :
-    als 3-4 mesos és del 10 %.
-    als 20 mesos és del 50 %.
-    el 100 % no l’aconssegueix fins els 4-5 anys.

El  REFLEXE  DE  CONVERGÈNCIA ( moviment coordinat dels ulls per mirar un objecte proper ), apareix després de les 8 setmanes.

La  COORDINACIÓ  BINOCULAR ( capacitat per moure els dos ulls alhora ), evoluciona paralelament a la coordinació entre els 2 costats del cos. Per aquest motiu, durant els 6 primers mesos és normal si el nen, ocasionalment, desvii un dels 2 ulls, ja que la coordinació binocular és molt dèbil.

També és freqüent que els pares pateixin perquè el  nen/a desvia un ull,  sovint solament es l’EPICANTO, un replegament de la pell sobre la parpella superior i en la part nasal que fa la sensació de desviació de l’ull, en poques setmanes desapareix sen se cap problema, de totes maneres, en cas de dubte, sempre és millor preguntar-li al professional.

A mesura que el nen/a estableixi les diferents fases del desenvolupament motriu: gatejar, caminar..., anirà augmentant la coordinació binocular, per això és molt important el gateix.

El sistema visual serà més ric com més experiències tingui, per posar un exemple, si a un nen/a se’l tanca en una habitació fosca en aquest periode, segur que tindrà problemes visuals :
-    deficiència de agudesa visual.
-    miòpia.
-    Ull ambliope (gandul), etc.

24 de setembre de 2001.

 
Alícia Vilanova i Gatius.
Òptica–optometrista.